《KinGeiGeiei》歌詞:by福祿壽 mp3歌詞

ˇ???Y? – Kin-Gei-Geiei

ר?-:???????¤?ň

kin gei gei kin gei gei ja na duo

a na kei ba sei buo na duo

kin gei gei kin gei gei ja na duo

a ni na nu nan nu nan nuo

nuo yi ye gei nuo yi ye gei gi gi

ga na yi bang cia duo

nuo yi ye gei nuo yi ye gei gi gi

ga na yi hou na ha na you

gou na xia na

gou hou na ha na xia

na ga hou na hei ya …