《The Crowded River》歌詞:byRunrig mp3歌詞

免費試用30天Kindle unlimited 電子書包月服務:https://amzn.to/2l0Pnl1

免費試聽30天Amazon Audible有聲讀物:https://amzn.to/2mysTZe

喜歡聽浪漫愛情故事?免費試聽Audible Escape一個月:https://amzn.to/2lE3Qnf

喜歡在線聽音樂嗎?免費試聽Amazon music Unlimited 一個月:https://amzn.to/2LAV03Z

Chan eil an t-adhar os cionn Lunnainn

A-nochd soileir no dorch

Fada bho abhainn an t-sluaigh

Gun sgial air coinneal mor latha

No reultan na h-oidhche

Fada bho abhainn an t-sluaigh

An sea s’am baile gun chadal

Gun fhois is gun saorsa

Fada bho abhainn an t-sluaigh

Casan a’ gluasad

An abhainn an tuil

Fada bho abhainn an t-sluaigh

Na cuibhlichean, ‘s cabhaig

A’ tionndaidh gun sgur

Fada bho abhainn an t-sluaigh

Cus ag adhradh beairtas

Air altair an tshaoghail

Fada bho abhainn an t-sluaigh

Cach gun dochas gun dachaidh

Air sraidean gun ghaol

Fada bho abhainn an t-sluaigh

Leis gach dath s’gach creideamh

Gach cainnt as gach cearn

Fada bho abhainn an t-sluaigh

Gach ceist is gach freagairt

sios an abhainn gu cuan

Fada bho abhainn an t-sluaigh

The skies above London

Are neither clear nor dark

The need to be far from the crowded river

Neither the great candle of daylight

Nor the stars of the night can be seen

The need to be far from the crowded river

In this city that never sleeps

there is stillness, no quiet

The need to be far from the crowded river

Footsteps keep moving

The river in full flood

The need to be far from the crowded river

The relentless wheels

Keep turning without pause

The need to be far from the crowded river

Many worshipping wealth

At the world’s altar

The need to be far from the crowded river

Others without hope or home

On streets that hold no love

The need to be far from the crowded river

Races creeds and tongues

From all corners of the globe

The need to be far from the crowded river

All questions and answer

Rushing down the river to the ocean

The need to be far from the crowded river

You may also like...