《Honey (??)》歌詞:by少女時代 mp3歌詞

免費試用 Kindle unlimited 電子書包月服務 30天,試用入口:https://amzn.to/341Dqhf

免費試聽 Amazon Audible 有聲書 30天。試聽申請入口:https://amzn.to/39CBmNR

?Honey

??? ??? ?? ???? ?? ? ?? ??? ?? ??

so wan nen mal hai you nai ga del lo jiu kai mai il bam hon jia ki do man ha ji mal go

? ???? ? ?? ?? ? ? ??? ??? ?? ???

nal sa lang ha nen mam al go in nen koul nal sa gui go si po dou nou ye so wan nel

STUPID BABY, ?? ????

stupid baby na do ki do hai jiu

??? ?, ???? ???…

ku dai ka nal sa lang ha kai duai ka lel

HONEY, ? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ????

honey ni mi den su ka ao jiu u u hai dou ke dai ao kel na lel ba la bo miao

??? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ?? I’m Perfect for you

ao ne sai hua ni u go in nen koou liu nai ka ke dai haing bo ka kai hai you I`m perfect for you

???? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ?? ????

sa lang ha kai duai nen i loun nal li o miao nou wa ha go pen il man ni saing ka hai jiu

?? ? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??? ? ?

ji kem nai yao pai sou na ye so nel qia go dou nen noul bo miao saing ka ki an na

MY SWEET BABY, ?? ????

?? ?? ???? ???

my sweetynou mu qiu wa sa lang i lan i you lo

HONEY, ? ???? ?? ?? ?? ??? ? ?? ????

honey nan sa lang ha go i jiu youk sim ma ko qia jo sim nai ka biao hai ka jiu

??? ?? ?????? ??? ? ???? ?? I’m Perfect for you

ao ne sai ma mi nou ke lou wo jiu you ke dai ka haing bu ka kai hai you I`m perfect for you

? ??? ??

na so wan ni i jiu

?? ?? ???? ???

na ye sa lang yao wan ha kai hai qiao you

?? ????? \

qiong mal qia hai jil gai you

OH~ PLEASE OH, MAKE MY WISH COME TRUE

HONEY, ? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ????

honey nan mi del su ka yi jiu u u hai dou ke dai oul kul na lel ba la bo miao

??? ?? ?? ???? ?? ??

ou ne sai hua ni u go i nen kou liu nai ka ke dai

???? ?? I’m Perfect for you

haing bu ka kai hai you I`m perfect for you

HONEY, ? ???? ?? ?? ?? ??? ? ?? ????

honey nan sa lang ha go i jiu you sim ma go jia jiu sim sain nai ka biao hai ka jiu

??? ?? ?????? ??? ?

ou na sai ma mi nou ke lou wao qiao you ke dai ka nal

???? ?? I’m Perfect for you

haing bu ka kai hai you I`m perfect for you

免費試用 Kindle unlimited 電子書包月服務 30天,試用入口:https://amzn.to/341Dqhf

免費試聽 Amazon Audible 有聲書 30天。試聽申請入口:https://amzn.to/39CBmNR

You may also like...